top of page

Öğrenci Lise Değişim Programları

Öğrenci Lise Değişim Programlarının temelini oluşturan bu program türü, örgün eğitimde lise seviyesinde eğitime başlayacak veya hali hazırda son sınıf  hariç lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin katılabileceği programlardır. Şuan 5'inci sınıfta okuyan öğrencilerden başlamak üzere ile hali hazırda 11'inci sınıfta okuyan öğrencilere kadar tüm öğrencilerin başvuru yapabileceği ve başvurusunu takip eden eğitim öğretim yılları içinde lise eğitim hayatı bitmeden katılabileceği bu program, öğrencinin yıl kaybı yaşamadan ve yurt dışında aldığı eğitimin denkliğini sağlayarak lise eğitimine devam edebileceği bir yapı sunmaktadır. 

Sürekli devam eden ve erkenden başvuru yapılmasına olanak sağlayan bir program olması sebebiyle lise değişim program planlamasına erken yaşta/sınıf seviyesinde başlayan öğrenci ve veliler büyük bir avantaja sahip olur. Örneğin 2022-2023 eğitim yılında 9. sınıf öğrencisi olan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında 10. sınıf olarak normal şartlarda Türkiye'de lise eğitimine başlayacak öğrenci, 10. sınıfın tamamını lise değişim programıyla yurt dışında okumak istiyor ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı içinde en geç Mayıs 2023'e kadar başvurusunu yaparak programa dahil olmalıdır. Ancak aynı öğrenci, Mayıs 2023'de başvuru yapar iken isterse 11. sınıf, isterse de 12. sınıf için de başvuru yapabilir. Böylece veli ve öğrenci daha geniş bir ödeme takvimine dolayısıyla daha detaylı finansal ve akademik planlama yapma şansına sahip olabilir. 

*2022-2023 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler isterler ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Öğrencisi olarak da değişim programına katılabilirler. Yine aynı şekilde 2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde  5., 6., ve 7. sınıfa kayıtlı öğrenciler de takip eden yıllardaki lise eğitiminin bir döneminde gerçekleştirmek adına Öğrenci Lise Değişim Programına veya Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Programına başvuru yapabilir.   

Tablo (1): Öğrencinin 2022-2023 yılında lise değişim programına başvuru yaptığı takdirde lise değişimi gerçekleştirebileceği eğitim dönemlerini gösterir. Örneğin; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10. sınıfa kayıtlı olan bir öğrenci 2023 Mayıs ayına kadar başvurularını tamamlar ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11. sınıfı veya 2024-2025 eğitim öğretim yılında 12. sınıfı veya 2025-2026 eğitim öğretim yılında 12+1 Programı öğrencisi olarak lise değişim programına katılabilir. 

bottom of page