top of page

Ara Yıl (Gap Year) Değişim Programları

Lise Değişim Programları genellikle lise çağında olan ve hali hazırda lise seviyesinde örgün eğitime devam eden veya başlayacak öğrenciler için kurgulanmıştır. Lise eğitiminin 4 yıl olduğu Türk Milli Eğitim Sistemi'nde 9. sınıfa başlayacak ve 12. sınıfa geçecek öğrencilerin yıl kaybı olmadan ve örgün eğitimin sarmal yapısından uzaklaşmadan programa katılması mümkündür. Öğrencilerin, en geç lise değişim yapılacak yıldan bir önceki eğitim öğretim yılının Mayıs ayı içinde başvurarak katılabildiği değişim programları, yıllar içinde esnekleşerek ve gelişerek ortaokulu veya liseyi bitirecek olan öğrenciler içinde belirli şartlar sağlandığında Ara Yıl Değişim Programı seçeneklerini sunmaktadır.

Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Programları (8+1)

8+1 Programı

Türkiye'de ortaokul seviyesinden (8. sınıf) mezun olacak öğrencilerin lise eğitimi öncesi dil gelişimi odaklı olarak katılabileceği, ESL (English as a Second Language/İkinci Dil Olarak İngilizce) dersleri alabileceği ve tüm lise değişim programlarında olduğu gibi misafir olacağı ülkenin bir lisesinde eğitim ve öğrenim göreceği bu program türü, lise eğitimi öncesi dil gelişimini tamamlamak isteyen veya ortaokul ile lise arasında ara yıl (gap year) bırakmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir programdır. Öğrenciler 8. sınıfı takiben dahil olabilir, yurt dışında 1 yıllık hazırlık yılı eğitiminden sonra 9. sınıf eğitimine başlayabilir.   

Tablo (1): Öğrencinin 2022-2023 yılında Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Programına başvuru yaptığı takdirde hazırlık yılı eğitimini gerçekleştirebileceği eğitim dönemlerini gösterir. Örneğin; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 7. sınıfa kayıtlı olan bir öğrenci 2023 Mayıs ayına kadar başvurularını tamamlar ise 2024-2025 eğitim öğretim yılında Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Programına katılabilir; Eylül 2024'de hazırlık eğitimine yurt dışında başlayabilir ve takip eden 2025 Eylül'de ise 9. sınıf eğitimine devam edebilir. 

Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Programı, erken dönemde planlama yapma imkanı sağlayan bir yapıya sahiptir ve 5. sınıftan itibaren program başvuruları yapılabilmektedir. Erkenden başvuru yapılmasına olanak sağlayan bir program olması sebebiyle hazırlık yılı için değişim program planlamasına erken yaşta/sınıf seviyesinde başlayan öğrenci ve veliler daha geniş bir ödeme takvimine dolayısıyla daha detaylı finansal ve akademik planlama yapma şansına sahip olurlar.

Üniversite Öncesi Değişim Programları (12+1)

12+1 Programı

Türkiye'de liseden mezun olacak öğrencilerin bir kaç kritere bağlı olarak katılabileceği ve üniversite eğitimi öncesi gerçekleşecek bu değişim programı türü, öğrencinin hali hazırda Türkiye'den lise diplomasını aldıktan sonra dahil olabileceği ve yine misafir olacağı ülkenin lisesinde gerçekleşen bir programdır. Programın amacı, öğrencinin Türkiye'de aldığı lise eğitimine uluslararası bir boyut katmasını sağlamak, zaten bir lise diplomasına sahip olan öğrencinin lise seviyesinde ilave dersler alarak (spor, sanat ve/veya akademik içerikli) yurt dışı üniversite başvurusunu güçlendirecek doneler edinmesine olanak tanımaktır. Türkiye'de bir liseden mezun olduktan sonra programa dahil olan öğrenciler, Türkiye'de alma olanağı bulamadıkları uluslararası müfredat derslerini ve/veya üniversite başvurularında kullanmak adına portfolyolarını geliştirecek dersleri alma imkanına sahip olurlar. 

Üniversite Öncesi Değişim Programına katılan ve Türkiye'den lise mezuniyetini kazanan öğrenciler, örgün eğitimin zorunlu kıldığı derslerle ilgili tüm gereklilikleri tamamladığı için tamamen tercihe bağlı dersler alarak yurt dışı üniversite başvurularını güçlendirecek bir ders programına sahip bir şekilde değişim programının öğrencileri olurlar. 

Tablo (2): Öğrencinin 2022-2023 yılında lise değişim programına başvuru yaptığı takdirde lise değişimi gerçekleştirebileceği eğitim dönemlerini gösterir. Örneğin; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10. sınıfa kayıtlı olan bir öğrenci 2023 Mayıs ayına kadar başvurularını tamamlar ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11. sınıfı veya 2024-2025 eğitim öğretim yılında 12. sınıfı veya 2025-2026 eğitim öğretim yılında 12+1 programı öğrencisi olarak lise değişim programına katılabilir. 

bottom of page