top of page

Lise Değişim Programı Türleri

Öğrenci Lise Değişim Programları yapısı ve program içerikleri açısından iki ana türde organize edilmiş programlardır. Lise Değişim Programlarının yıllar içinde gelişmesi ve esnekleşmesiyle oluşmuş bu iki farklı program türü kendi içinde ülkelere ve program sürelerine göre de çeşitlenmektedir. 

Hali hazırda örgün eğitim içinde 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflardan herhangi birine kayıtlı öğrencilerin takip eden yıllardaki herhangi bir lise eğitim yılı için başvurabileceği, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak denklik süreçlerine takılmaksızın uygulanan lise değişim programları Öğrenci Lise Değişim Programları olarak adlandırılır. 

Ortaokulu takiben veya lise mezunu olarak dahil olunabilecek, ortaokulu tamamlamış öğrenciler için dil gelişimini tamamlamak; lise mezunu öğrenciler için ise uluslararası akademik derslere (Advanced Placement) veya portfolyo derslerine katılarak yurt dışı üniversite başvuru süreçlerinde kullanmak üzere daha güçlü bir başvuru dosyası oluşturmak amacıyla katılınabilecek değişim programları ise Ara Yıl (Gap Year) Değişim Programları olarak adlandırılır. 

Öğrenci Lise
Değişim Programları

Öğrencilerin 9., 10., 11., veya 12. sınıf seviyesinde yurt dışında belirledikleri süre eğitim alabildikleri değişim programları  

Kimler başvurabilir?

Hali hazırda 5. sınıftan itibaren örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler, takip eden yıllardaki herhangi bir lise eğitim yılı için başvurabilir. 

Ara Yıl (Gap Year)
Değişim Programları

Öğrencilerin ortaokulu takiben lise öncesi hazırlık yılı öğrencisi olarak eğitim alabildikleri veya lise mezunu öğrencilerin üniversite öncesi hazırlık eğitimi alabildikleri değişim programları   

Kimler başvurabilir?

Hali hazırda 5. sınıftan itibaren örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, lise eğitimi öncesi hazırlık yılı (8. sınıfı takip eden eğtim öğretim yılı için) değişim programı eğitimi için başvurabilir.

VEYA

Hali hazırda örgün eğitimde 12. sınıfa kayıtlı öğrenciler, üniversite öncesi hazırlık yılı değişim programı eğitimi için başvurabilir.  

bottom of page