top of page

Lise Değişim Programları

Lise Değişim Programları uygulandıkları ülkelerde farklı kurallar ve uygulama alanlarıyla birbirlerinden ayrışır. En farklı sayıda lise değişim programı ABD'de uygulanırken, İngiltere'de değişim öğrencisi olarak gitmek isteyen öğrencilerin dahil olabileceği program sayısı limitlidir.

 

Türkiye'den başvurabileceğiniz programlar, türleri, ülkeleri, başvuru aşamasında öğrencinin olması gereken sınıf seviyeleri, öğrencilerin hangi seviyelerde lise değişim yapabileceği, lise değişim ile gidilen ülkeden lise mezuniyeti alınıp alınamayacağı, burs imkanları, ortalama eğitim ücreti ve ortalama diğer maliyetleri gösterir biçimde aşağıda özetlenmiştir. 

bottom of page