top of page

Lise Değişim Programı ve Türkiye

Her yıl 500'ü aşkın öğrenci
Türkiye'den Lise Değişim Programlarına Katılıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kültürlerarası etkileşimi ve yakınlaşmayı desteklemek adına Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde başlatılan Lise Öğrenci Değişim Programları (Student Exchange Program), her yıl tüm dünyadan 65000'i aşkın lise öğrencisini misafir olarak okumak istediği ülkelerde öğrencilerin belirlediği sürelerde ağırlayan dünyanın en büyük öğrenci hareketliliği programlarından biridir. 2013 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Değişim Programının tanımlanmasıyla birlikte, her yıl Türkiye'den 500'e yakın öğrenci de lise eğitiminin bir kısmını veya tamamını yurt dışında okuyarak lise eğitimini sürdürebilmeye başlamış ve Lise Değişim Programları'nın bir parçası olma şansını yakalamıştır. 

Hali hazırda Türkiye'de lise eğitimi alan veya lise eğitimine başlayacak olan tüm öğrencilerin dahil olabileceği Lise Değişim Programları için öğrenci ve veliler lise değişim yapmak istedikleri eğitim öğretim yılından en az bir eğitim yılı önce başvurularını yapabilmektedir. Örneğin 2022-2023 eğitim yılında 9. sınıf öğrencisi olan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında 10. sınıf olarak normal şartlarda Türkiye'de lise eğitimine başlayacak öğrenci, 10. sınıfın tamamını lise değişim programıyla yurt dışında okumak istiyor ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı içinde en geç Mayıs 2023'e kadar başvurusunu yaparak programa dahil olmalıdır. Aynı öğrenci, Mayıs 2023'de başvuru yapar iken isterse 11. sınıf, isterse de 12. sınıf için başvuru yapabilir. 

*2022-2023 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler isterler ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında Lise Öncesi Hazırlık Yılı Değişim Öğrencisi olarak da değişim programına katılabilirler.  

Tablo (1): Öğrencinin 2022-2023 yılında lise değişim programına başvuru yaptığı takdirde lise değişimi gerçekleştirebileceği eğitim dönemlerini gösterir. Örneğin; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10. sınıfa kayıtlı olan bir öğrenci 2023 Mayıs ayına kadar başvurularını tamamlar ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11. sınıfı veya 2024-2025 eğitim öğretim yılında 12. sınıfı veya 2025-2026 eğitim öğretim yılında mezun öğrenci olarak lise değişim programına katılabilir. 

Yukarıdaki tabloda da paylaşıldığı gibi lise değişim programı planlamasına öğrenci ne kadar erken başlar ise zamanlamayı tercih etme noktasında o kadar çok imkana sahip olurken bir yandan da program için gerekli olan finansal ve akademik hazırlanma süreci için de o kadar fazla vakte sahip olur. Öğrencilerin ne zaman hangi programlara başvurabileceği ile ilgili daha fazla bilgi için Lise Değişim Program Türleri'ne göz atabilirsiniz

bottom of page